ref: 1117WTIC01PL | 1117WTIC01PL

Aby zarejestrować się na wydarzenie lub kupić wejściówkę załóż konto Impact.

Masz już konto Impact?
Zaloguj się


Klikając zaloguj wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu, tj. adres e-mail, w celu założenia profilu na stronie internetowej Fundacji Impact. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Impact z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 3a/47, 00-193 Warszawa. Informujemy, że pozyskane dane osobowe mogą być przekazane dla realizacji poniższego celu do współpracującej z Fundacją firmy informatycznej. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z Art. 6 pkt 1 a z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe, gromadzone w celu utworzenia profilu uczestnika, będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane podane w tym celu będą przetwarzane do czasu posiadania profilu na stronie www Fundacji. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Również do sprzeciwu wobec profilowania w myśl Art. 21 RODO Wycofanie zgody lub sprzeciw wobec profilowania następuję poprzez wysłanie maila na adres: admin@impactcee.com lub wysłanie listu na adres: Stawki 3a/47, 00-193 Warszawa. Inspektorem Ochrony Danych w Fundacji Impact jest Karolina Sybilska, email: iod@odosc.pl Zostałem poinformowany, o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zarejestruj nowe konto


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu, tj. adres e-mail, w celu otrzymywania informacji typu newsletter od Fundacji Impact. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Impact z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 3a/47, 00-193 Warszawa. Informujemy, że pozyskane dane osobowe mogą być przekazane dla realizacji poniższego celu do współpracującej z Fundacją firmy informatycznej lub agencji marketingowej. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z Art. 6 pkt 1 a z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe gromadzone w celu dostarczania osobom, które zapisały się do newsletter treści marketingowe, informujące o wydarzeniach za pomocą drogi elektronicznej narzędzia e-mail, będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane podane w tym celu będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Uczestnika. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Również do sprzeciwu wobec profilowania w myśl Art. 21 RODO. Wycofanie zgody lub sprzeciw wobec profilowania następuję poprzez wysłanie maila na adres: admin@impactcee.com lub wysłanie listu na adres: ul. Stawki 3a/47, 00-193 Warszawa. Inspektorem Ochrony Danych w Fundacji Impact jest Karolina Sybilska, email: iod@odosc.pl Zostałem poinformowany, o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Klikając zarejestruj wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu, tj. adres e-mail, w celu założenia profilu na stronie internetowej Fundacji Impact. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Impact z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 3a/47, 00-193 Warszawa. Informujemy, że pozyskane dane osobowe mogą być przekazane dla realizacji poniższego celu do współpracującej z Fundacją firmy informatycznej. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z Art. 6 pkt 1 a z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe, gromadzone w celu utworzenia profilu uczestnika, będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane podane w tym celu będą przetwarzane do czasu posiadania profilu na stronie www Fundacji. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Również do sprzeciwu wobec profilowania w myśl Art. 21 RODO Wycofanie zgody lub sprzeciw wobec profilowania następuję poprzez wysłanie maila na adres: admin@impactcee.com lub wysłanie listu na adres: Stawki 3a/47, 00-193 Warszawa. Inspektorem Ochrony Danych w Fundacji Impact jest Karolina Sybilska, email: iod@odosc.pl Zostałem poinformowany, o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.